ที่ปรึกษาชมรมฯ กิตติมศักดิ์

ฝ่ายสำนักงานกสทช.

นายชะรงค์ พงศ์จันทรเสถียร
อดีตผู้อำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมายและนิติการ สำนักงาน กสทช. ภาค 4
นายชาญณรงค์ แพรกปาน
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 44

ฝ่ายบริหารจัดการเว็บไซต์

นายวชิรศักดิ์ โภคากรณ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!