สำหรับการใช้วิทยุเครื่องแดง ที่ทาง กสทช. จัดระเบียบให้ใหม่ ผู้ใช้ทุกคนต้องรับรู้ ไม่งั้นผิดกฏหมายครับจากเดิม 80 ช่อง เพิ่มช่องเป็น 160 ช่อง (CB 245 – 247 MHz.)
ช่อง 1 แจ้งเหตุฉุกเฉิน
ช่อง 41 แจ้งเหตุฉุกเฉินและประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน
ช่อง 71-75  สำหรับหน่วยงายรัฐฯและประชาชนที่รัฐฯสนับสนุน
ช่อง 76-80  หน่วยงานสาธารณกุศลต่างๆ หรือที่เรียกว่า อาสาฯ
ช่อง 150-155 สำหรับหน่วยงายรัฐฯและประชาชนที่รัฐฯสนับสนุน
ช่อง 156-160 หน่วยงานสาธารณกุศลต่างๆ หรือที่เรียกว่า อาสาฯ
ช่องนอกเหนือจากที่แจ้ง ประชาชนทั่วไปสารมารถใช้งานได้ปกติ เช่น ประชาชนทั่วไปคุยเล่น , งานก่อสร้าง , รปภ.ต่างๆ ครับ

          

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!