นโยบาย

1. ช่วยเหลือสังคมและเพื่อนสมาชิกในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียง
2. ให้การสนับสนุนงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามที่ได้รับการร้องขอ
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
4. ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!