ชมรมวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย(อาสาAR)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น1 

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 07-5673-398, 08-9874-9016

ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!