วิดีโอ 2562

วันเด็กแห่งชาติ ยอดมนุษย์หัวใจอาสาฯ

การซ่อมวิทยุฟรี จากภัยพายุปลาบึก

อบรมปฐมพยาบาลก่อนต้อนรับนศ.ใหม่

กิจกรรมต้อนรับนศ.ใหม่

สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

อบรมค่ายทักษะชีวิต เพื่อนช่วยเพื่อน

กิจกรรม ใส่สีตีเส้น

กิจกรรมวิ่ง ชมรมกรีฑา

ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ หอ 17 Ep.1

ซ้อมแผนอพยบหนีไฟ หอ 17 Ep.2

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!