ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยและมารยาทในการใช้วิทยุสื่อสาร
1. การส่งข่าวทางวิทยุจะต้องให้สั้นและกะทัดรัดเท่าที่จะทำได้
2. การละเลย การพูดเล่น ย่อมก่อให้เกิดความสับสนได้ ในกรณีที่ไม่มีระเบียบใด ๆ ระบุไว้ ก็ให้ใช้สามัญสำนึก(Common sense) ในการติดต่อสื่อสาร
3. การสนทนาระหว่างพนักงาน ในเรื่องที่ไม่ใช่ราชการ เป็นการ ไม่สมควรอย่างยิ่ง ในการใช้วิทยุสื่อสาร
4. ห้ามปรับแต่งความถี่หรือทดลองเครื่องมากเกินความจำเป็น
5. ควรฟังก่อนส่ง การส่งแทรกที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดการสับสนและ รบกวนหรือขัดจังหวะการทำงาน ของสถานีที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนั้น
6. ใช้คำพูดให้ชัดเจน เน้นที่ควรเน้น เข้าใจง่าย
7. ใช้คำพูดด้วยความเร็วที่เหมาะสม โดยต้องคำนึงถึงฝ่ายรับ ว่าสามารถจดบันทึกได้ทัน เพื่อลดเวลาที่จะใช้ในการทวนซ้ำ
8. หลีกเลี่ยงการใช้ระดับเสียงที่ผิดปกติ เสียงสูงทำให้แสบแก้วหูเสียงต่ำทำให้เข้าใจยาก
9. ใช้การพูดที่เป็นธรรมชาติ รักษาจังหวะการพูดปกติ และพูดให้เป็นประโยค หรือวลี ไม่ควรใช้การพูดเป็นลักษณะคำต่อคำ
10. ควรเว้นจังหวะการส่งข่าวเป็นช่วง ๆ เพื่อให้สถานีอื่นสามารถ ส่งแทรกได้ และจะเป็นการรักษาอายุการใช้งานของภาคการส่งวิทยุได้
11. ควรพูดให้เสียงดังพอสมควร ดังกว่าเสียงรบกวนสอดแทรกในบริเวณที่พูด แต่ไม่ถึงกับเป็นการตะโกน
12. ควรเว้นระยะห่าง ระหว่างไมโครโฟนกับปากประมาณ 2 นิ้ว (ห่างเกินไปเสียงจะเบา ใกล้เกินไป เสียงจะแตกพร่า ทำให้ฝ่ายรับอาจฟังไม่รู้เรื่องหรือไม่สามารถรับข้อความได้

ข้อพึงหลีกเลี่ยง ในการใช้วิทยุสื่อสาร
1. ไม่ควรใช้กำลังส่งออกอากาศมากเกินไป
2. ไม่ควรใช้เวลาในการปรับความถี่ หรือเปลี่ยนความถี่มากเกินไป
3. ไม่ควรใช้ภาษาถิ่นในการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ เช่นภาษาอีสาน ภาษาใต้ ภาษาเหนือ เป็นต้น
4. ข้อห้ามการปฏิบัติในการใช้วิทยุสื่อสาร
5. ห้ามใช้เครื่องวิทยุที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
6. ห้ามพูดเล่น คำหยาบ คำไม่สุภาพ หรือพูดเรื่องส่วนตัว
7. ห้ามใช้วิทยุส่งข่าว ในขณะที่ผู้อื่นกำลังส่งข่าวออกอากาศอยู่
8. ห้ามกดสวิทซ์ หรือปุ่มพูด (Push to Talk) โดยไม่ตั้งใจหรือ กดเล่นเด็ดขาด
9. ห้ามทดสอบไมโครโฟน ด้วยการเป่าไมโครโฟน
10. ห้ามส่งข้อความที่ผิดกฎหมายผ่านเครื่องวิทยุสื่อสาร
11. ห้ามส่งข้อความโฆษณาสินค้า หรือโฆษณากิจการเพื่อการค้า
12. ห้ามส่งเสียงเพลง ผิวปาก หรือเสียงเอฟเฟคต่าง ๆ
13. ห้ามส่งข้อความหาเสียง ให้ผู้สมัครของพรรคการเมืองต่าง ๆ
14. ห้ามส่งสัญญาณ Mayday (ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน) เว้นแต่ มีเหตุฉุกเฉินจริง ๆ เท่านั้น

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!