วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16:30 น. สมาชิกชมรมนักวิทยุสมัครเล่น ได้จัดกำลังอาสาฯ และหน่วยรถพยาบาล AR01 รถ EMS AR01, EMS AR02 และชุดจยย.เคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับชมรมประดู่อาสาพยาบาล ร่วมอำนวยความสะดวกการจราจร และอำนวยความสะดวกทั่วไปกิจกรรมเดิน-วิ่ง ชมรมกรีฑา ครั้งที่ 1 ระยะทาง 3.5 กม. โดยใช้เส้นทางเขตการศึกษา จุดปล่อยตัวหน้าอาคารไทยบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน

รูปภาพและข้อมูลโดย : ทีม Admin AR
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (E29AF)
โทร. 07-5673-398, 08-9874-9016

การนำเสนอภาพข่าว วิดีโอ ภาพอุบัติเหตุ อาชญากรรม ณ ที่แห่งนี้! มิได้เจตนาในการลบหลู่ผู้ประสบเหตุ ประสบภัย หรือทางญาติ พี่น้อง ของผู้อยู่ในเหตุการณ์ เพียงเป็นการนำเสนอข่าวสาร ผลงานของของคนอาสาณ และเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจ การดำเนินชีวิตอย่างมีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาท หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่แห่งนี้

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!