วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00 – 16:00 น. ทางสมาชิกชมรมฯ และที่ปรึกษาชมรมฯ ร่วมกับอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ อ.ท่าศาลา อ.พรหมคีรี อ.นบพิตำ ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีอาสาสมัครและชาวบ้านเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 50 คน โดยได้รับเงินบริจาคสมทบทุน ร่วมบุญกุศลเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 10,057 บาท หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 7,250 บาท และคงเหลือเงิน 2,807 บาท (เฉลี่ยถวายวัดทั้งสิ้น) ดังนี้

1.วัดเตาหม้อ
2.วัดท่าสูง
3.วัดแสงแรง
4.วัดคลองดิน
5.วัดโคกเหล็ก
6.วัดพระหมาย
7.วัดท่าลาด
8.วัดป่าท่าขึ้น
9.วัดประดู่หอม

ขอขอบคุณ
1.ร้านข้าวมันไก่เจ๊ติ๋ม สนับสนุนอาหารจำนวน 20 กล่อง ขนมและน้ำอัดลม 1 แพ๊ค
2.CWA Sound สนับสนุนรถแห่และเครื่องเสียง (หัวขบวน)
3.พี่สมโชค สนับสนุนรถแห่และเครื่องเสียง (ท้ายขบวน)
4.ชาวบ้านในพื้นที่ในอำเภอท่าศาลา

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!