วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ด้วยทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดให้มีกิจกรรมการปฐมพยาบาลให้กับพี่เลี้ยงกลุ่มสัมพันธ์ ก่อนกิจกรรมต้อนรับนศ.ใหม่ 2562 นำโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ สมาชิกชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย สมาชิกชมรมประดู่อาสาพยาบาล และอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยแบ่งเป็น 4 ฐาน การ CPR ฟื้นคืนชีพ การทำแผลเบี้องต้น การดามแขน-ขา การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอุปกรณ์และวิทยากรทุกท่าน
1. พี่บอย วิทย์พงศ์ ศรีเพชร วิทยากรพิเศษ
2. หน่วยรถสนับสนุนอาสา AR และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ
3. กลุ่มเยาวชนจิตอาสาและอาสามูลนิธิประชาร่วมใจ สนับสนุนหุ่น CPR


รูปภาพและข้อมูลโดย : AR 11 และ ทีม Admin
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ชมรมวิทยุสมัครเล่นฯ ม.วลัยลักษณ์ (E29AF) โทร. 07-5673-398
……………………………………………………………………………….
การนำเสนอภาพข่าว วิดีโอ ณ ที่แห่งนี้! มิได้มีเจตนาในการลบหลู่แต่อย่างใด เป็นการนำเสนอข่าวสาร ผลงานของคนอาสาฯ และเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจ ดำเนินชีวิตอย่างมีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาท หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่แห่งนี้

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!