การให้บริการยืมใช้วิทยุสื่อสาร สนับสนุนการจัดกิจกรรม

        ตามที่ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อให้ในการติดต่อสื่อสารในการทำงานและเป็นการสนับสนุนเฝ้าระวังภัยพิบัติต่างๆ บัดนี้ทางชมรมฯ ได้ดำเนินการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเปิดให้บุคลากร นักศึกษาและอื่นๆ ได้ขอใช้บริการเครื่องวิทยุคมนาคมในงานต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น (กรุณาดำเนินการก่อนขอใช้บริการก่อน 1-2 วัน ไม่มีคำว่าเร่งด่วนทุกกรณี)

ปฏิทินขอยืมวิทยุสื่อสาร

ฟอร์มขอยืมวิทยุสื่อสาร

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!