จากกรณีเหตุการณ์พายุปลาบึกกระหน่ำจังหวัดทางภาคใต้ของไทย ซึ่งมีผลต่อระบบการติดต่อสื่อสารต่างๆ เป็นอย่างมาก
ด้วยบริษัท ที.ซี.เรดิโอ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม ยี่ห้อ Spender , Sender , Speeder , T.C.Com และ Kaiwa ทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างมากในการติดต่อสื่อสารกันระหว่าง ชมรม สมาคม หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยติดตามสถานการณ์ รายงานความเคลื่อนไหว และความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ทางบริษัทจึงได้ทำหนังสือดังกล่าวแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ ชมรม สมาคม หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทจะออกไปซ่อมเครื่องรับ-ส่ง วิทยุคมนาคม ภายใต้สินค้าที่กล่าวมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ภายในวันที่ 22-24 มกราคม 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทางชมรมวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารดังกล่าว และช่วยกันรวมรวมเครื่องวิทยุคมนาคมจากเหล่า อาสาสมัครฯ พนักงานวิทยุ จากหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงและจัดส่งให้ทางบริษัทดำเนินการต่อไป

ซึ่งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการจัดส่งเครื่องวิทยุคมนาคมมายังทางชมรมวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้ทางชมรมฯ ดำเนินการตวจเช็คและส่งมอบต่ออาสาสมัครฯ พนักงานวิทยุ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

โอกาสนี้ขอขอบคุณ
1. บริษัท ที.ซี.เรดิโอ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผู้จัดโครงการ
2. HS8PPU และ HS8PPT อำนวยความสะดวกสถานที่และต้อนรับ
3. E29PQI และอดีตประธานชมรมฯ (AR) ดำเนินการรวบรวม

……………………………………………………………………………….
ภาพข่าว : ทีม Admin
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ชมรมวิทยุสมัครเล่นฯ ม.วลัยลักษณ์ (E29AF) โทร. 07-5673-398

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!