ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย(อาสาAR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาภัยจังหวัดนครศรธรรมราช ฝึกอบรมภาวะผู้นำและการเผชิญเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกชมรมนักวิทยุฯและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สนใจ ประมาณ 50คน โดยกิจกรรมฝึกมีดังนี้
– ผู้นำจิตอาสา
– การแจ้งเหตุเบื้องต้น
– การปฐมพยาบาลและการฝึก CPR
– เชือกและเงื่อน
– การป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย
– การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
– การใช้ชีวิตในป่าเวลากลางคืน

ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รูปภาพ วิดิโอและข้อมูลโดย : ทีม Admin AR และสมาชิก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย ม.วลัยลักษณ์ (E29AF) โทร. 07-5673-398
ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : 0-756-73392, 0-756-73333 มือถือ 08-2420-3444

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!