วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย(อาสาAR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยหน่วยรถพยาบาลAR 01 สแตนบายการแข่งขันกีฬาสีภายใน (ประดู่เกมส์) 2565 ณ สนามแข่งขันฟุตบอล,สนามแข่งขันวอลเลย์บอล,สนามแข่งขันบาสเกตบอล,สนามแข่งขันแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายชื่ออาสาที่สแตนบาย
1. 63107262 นางสาวพิชยา เมืองทวี สำนักวิชานิติศาสตร์
2. 65125114 นายนิรุชา สุขะปณะ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
3. 65131013 นายญาณกามินทร์ พรหมเจริญ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
4. 63118806นางสาววาสนา นิลพงศ์ สำนักวิชานิติศาสตร์

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!