วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565
  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย(อาสาAR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยหน่วยรถพยาบาลAR 01 สแตนบายการแข่งขันกีฬาสีภายใน (ประดู่เกมส์) 2565 ณ สนามแข่งขันฟุตบอล,สนามแข่งขันวอลเลย์บอล,สนามแข่งขันบาสเกตบอล,สนามแข่งขันแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายชื่ออาสาที่สแตนบาย
1. 65132227 นางสาวจุฑาทิพย์ จีระมานะพงศ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
2. 65129470 นางสาวธันยพร โพธิ์ทอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
3. 65128480 นางสาวสิรินญา อาริยะกุล สหเวชศาสตร์ เทคนิคการเเพทย์ นานาชาติ
4. 65133134 นางสาวปวันรัตน์ ทับนนท์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
5. 65131013 นายญาณกามินทร์ พรหมเจริญ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

สรุปเคส
รถพยาบาลAR 01 นำผู้บาดเจ็บชาย 1ราย สาเหตุการบาดเจ็บจากเล่นกีฬา จากสนามกีฬาส่งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!