วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565
  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย(อาสาAR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยหน่วยรถพยาบาลAR 01 สแตนบายการแข่งขันกีฬาสีภายใน (ประดู่เกมส์) 2565 ณ สนามแข่งขันฟุตบอล,สนามแข่งขันวอลเลย์บอล,สนามแข่งขันบาสเกตบอล,สนามแข่งขันแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายชื่ออาสาที่สแตนบาย
1. 63107262 นางสาวพิชยา เมืองทวี สำนักวิชานิติศาสตร์
2. 65125114 นายนิรุชา สุขะปณะ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
3. 63124127 นายปริวัติ สดศรี สำนักวิชารัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสศาสตร์
4. 65135808 นางสาวนรัตน์ฐิวรรณ พละบุญ สำนักวิชานิติศาสตร์
5. 65103061 นายณัฐภัทร เพ็ชรช่วย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
6. 65104994 นายปรมี ยิ้มย่อง สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

สรุปเคส
รถพยาบาลAR 01 นำผู้บาดเจ็บชาย 1ราย สาเหตุการบาดเจ็บจากเล่นกีฬา จากสนามกีฬาส่งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!