วันอังคาร ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน 2565
     เวลา 16.30น.ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย(อาสาAR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สแตนบายดูแลความปลอดภัยในงานลอยกระทง ณ หน้าอาคารไทยบุรี(ลานเพลินตา) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในปีนี้ได้มีการจัดประกวดเทพีนพมาศประเภทนักศึกษาและบุคลากร การประกวด Miss Ladyboy การแสดงจากชมรมนาฎศิลป์ และวงดนตรี WU Band

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย ม.วลัยลักษณ์ (E29AF) โทร. 0-756-73398
แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : 0-756-73392, 0-756-73333 มือถือ 08-2420-3444

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!