ศูนย์สายลมประชาสัมพันธ์ ความถี่รีพีทเตอร์แต่ละจังหวัดทั้ง 9 เขต ข้อมูลวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ การใช้โทนทางสมาคมในแต่ละพื้นที่อาจจะพิจารณาการใช้โทนตามความเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยง/ป้องกันการรบกวนทางความถี่ E29AE CLUB STATION ถ่ายทอดข้อความ QRU 73

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!