ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช HS8AN

เรื่อง กำหนดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2564
      สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราชเปิดรับสมัครอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2564 ที่สมาคมในวันจันทร์/พุธ/ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00-15:30น.โดยประมาณ หากถ้าไม่สะดวกในการเดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่สมาคมท่านสามารถส่งเอกสารหลักฐานพร้อมค่าสมัครจำนวน 1000 บาท มาตามที่อยู่สมาคมได้

ส่งที่ ร้อยตรีหญิงพัชรวรรณ พันธ์แดง  สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช อาคารกาญจนภิเษก 1810/32 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.084-286-4975 (สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช)

*หลักฐานการรับสมัคร*
   – สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
   – สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
   – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

สำหรับท่านที่ส่งเอกสารรบกวนแนบหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้มาในซองเอกสารด้วย

*หมายเหตุ หากไม่สะดวกในการเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเอง สามารถส่งเอกสารการสมัครมาตามที่อยู่สมาคม ในส่วนค่าสมัครท่านสามารถโอนเข้าบัญชีสมาคม ที่หมายเลขบัญชี 173-284-4607 ธ.กสิกร
*สำหรับที่โอนผ่านบัญชีสมาคม ให้แนบหลักฐานการโอนเงินมาในซองเอกสารด้วย

วันที่อบรมและสอบ วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564
สถานที่อบรมสอบ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!