วันศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563

      สำนักงาน กสทช.ภาค 1 นำโดยนายสุธีระ พึ่งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.ภาค 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ปฏิบัติการตรวจร้านค้าเครื่องวิทยุคมนาคมย่านดอนเมืองซึ่งได้รับใบอนุญาต ค้า เครื่องวิทยุคมนาคมจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตอย่างถูกต้อง แต่พบการจำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ยี่ห้อ BAOFENG รุ่น Bf-888S ผ่านทางร้านค้าออนไลน์และมีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิค เฟสบุ๊ค จึงดำเนินการยึดของกลางเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมด้วยอุปกรณ์ รวมจำนวน 193 รายการ และดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในความผิดฐาน มี และ ค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตามมาตรา 6 ประกอบมาตรา 23 ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535

      ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ภาค 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าเครื่องวิทยุคมนาคมตรวจสอบว่า การจำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมของท่าน ได้รับใบขออนุญาต ทำ มี ใช้ ตั้ง นำเข้า นำออก หรือค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม อย่างถูกต้อง/ครบถ้วนแล้วหรือไม่ โดยสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ทุกแห่งทั่วประเทศ

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!