ด้วยทางมหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ โดยทางส่วนกิจการนักศึกษาและโรงพยาบาลศูนย์การแทย์ ได้ขอความร่วมมือทางชมรมวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย ในการดำเนินการจัดตั้งกองอำนวยการกิจรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในกิจกรรมดังกล่าว และขอความช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ ในช่วงวันที่ 21 -29 มิถุนายน 2562 โดยทางชมรมฯ ได้จัดวิทยุสื่อสารให้กับองค์การบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ย.ป.ป.ส. และกลุ่มสัมพันธ์ ในการประสานงานติดต่อสื่อสารการทำงาน ทีมกล้องวงจรปิดสอดส่องดูแลความเรียบร้อย และดำเนินการจัดหน่วยรถสนับสนุนรับส่งผู้ป่วย โดยให้สมาชิกชมรมฯ ที่ว่างเว้นได้ร่วมกันดำเนินการสลับสับเปลี่ยนตลอดช่วงกิจกรรมดังกล่าว รวมไปถึงมีการตรวจเยี่ยมหรือการดูแลของทีมผู้บริหาร พี่ๆบุคลากรตรวจเยี่ยมบ้านกลุ่มสัมพันธ์เป็นระยะๆ และได้รับความร่วมมือสนับสนุนการทำงาน ดังนี้
1. มูลนิธิประชาร่วมใจ อาสาสมัคร และหน่วยรถสนับสนุน
2. สมาชิกชมรมประดูอาสาพยาบาล
3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชุดปฏิบัติการควบคุมปัจจัยเสี่ยง เจ้าหน้าที่พสน. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ทางชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย ม.วลัยลักษณ์ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไว้มา ณ โอกาสนี้ และพร้อมช่วยเหลือสนับสนุนในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยความยินดียิ่ง

 

 รูปภาพและข้อมูลโดย : ทีม Admin AR
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย ม.วลัยลักษณ์ (E29AF) โทร. 07-5673-398
……………………………………………………………………..
การนำเสนอภาพข่าว วิดีโอ ภาพอุบัติเหตุ อาชญากรรม ณ ที่แห่งนี้! มิได้มีเจตนาในการลบหลู่ผู้ประสบเหตุ ประสบภัย หรือทางญาติ พี่น้อง ของผู้อยู่ในเหตุการณ์ เพียงแต่เป็นการนำเสนอข่าวสาร ผลงานของคนอาสาฯ และเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจ ดำเนินชีวิตอย่างมีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาท หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่แห่งนี้

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!