วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566
   ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย(อาสาAR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษาประจำปี 2566 ณ ลานสแควร์ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยทางชมรมฯได้ให้ความรู้ แก่น้องๆนักศึกษาร่วมมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ดังนี้
       – การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่ใช้ฟื้นคืนชีพให้ผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นกลับมามีชีพจรดังเดิม ( CPR )
       – การใช้วิทยุสื่อสารในการประสานงานต่างๆ
       – สาธิตการจับงู
   ในการนี้ทางชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย(อาสาAR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ทำการเปิดรับสมาชิกใหม่ ประจำปี 2566

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!