วันเสาร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม 2566
    ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย (อาสาAR) มหาวิทยาลัยวลัยวลักษณ์ ร่วมกับมูลนิธิประชาร่วมใจ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยส่วนบริการกลาง ศอ.ปส. แสตนบายกิจกรรมเดิน-วิ่ง WU HAPPY FUNRUN ครั้งที่4 ตามจุดทางร่วมทางแยกต่างๆ โดยใช้เส้นทาง อาคารไทยบุรี-สวนวลัย-อาคารไทยบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3600 กว่าคน

    ขอขอบคุณ รศ.ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ให้โอวาทและกำลังใจอาสาก่อนเข้าแสตนบายประจำจุดต่างๆ

รูปภาพ วิดิโอและข้อมูลโดย : ทีม Admin AR และสมาชิก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย ม.วลัยลักษณ์ (E29AF) โทร. 07-5673-398
ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : 0-756-73392, 0-756-73333 มือถือ 08-2420-3444

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!