วันที่ 1 เมษายน 2566 ด้วยสมาชิกชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ว่าที่ ร.ต.อัครายุทธ รังสิมันตุชาติ ในฐานะประธานที่ปรึกษาชมรมฯ ว่าที่ร.อ.ศราวุธ อินปิน รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง ที่ปรึกษาชมรมฝ่ายกิจกรรมฯ นายสนธยา คงชัย รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ และตัวแทนสมาชิกชมรม มอบหรีด ในงานศพพระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจรับมอบหรีดดังกล่าว

รูปภาพ วิดิโอและข้อมูลโดย : ทีม Admin AR และสมาชิก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย ม.วลัยลักษณ์ (E29AF) โทร. 07-5673-398

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!