วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
      เวลา 06:00 น. ด้วยส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดกิจกรรม WU Happy Fun Run ครั้งที่ 3 เริ่มต้นจากอาคารไทยบุรี – อาคารนวัตกรรม – สี่แยกสโมสร – อุทยานพฤกษศาสตร์ (ถนนรอบอ่างเก็บน้ำ) – ถนนหน้าหอพัก – อาคารไทยบุรี รวมระยะทางประมาณ 7.4 กิโลเมตร ผู้จัดงานได้ประสานงานขอความร่วมมือสมาชิกชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัยในการแสตนบายและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีการปล่อยตัวบริเวรหน้าอาคารไทยบุรีถึงสนามกีฬา โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา รวมไปถึงเป็นสร้างสีสันให้กับการวิ่ง

รูปภาพ วิดิโอและข้อมูลโดย : ทีม Admin AR และสมาชิก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย ม.วลัยลักษณ์ (E29AF) โทร. 07-5673-398

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!