วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย(อาสาAR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยหน่วยรถพยาบาลAR 01 สแตนบายการแข่งขันกีฬาสีภายใน (ประดู่เกมส์) 2565 ณ สนามแข่งขันฟุตบอล,สนามแข่งขันวอลเลย์บอล,สนามแข่งขันบาสเกตบอล,สนามแข่งขันแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายชื่ออาสาที่สแตนบาย
1. 63107262 นางสาวพิชยา เมืองทวี สำนักวิชานิติศาสตร์
2. 65131013 นายญาณกามินทร์ พรหมเจริญ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
3. 63124127 นายปริวัติ สดศรี สำนักวิชารัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสศาสตร์

สรุปเคส
  – ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ที่เกิดเหตุ 3ราย สาเหตุจากการเล่นกีฬา 
  – รถพยาบาลAR 01 นำผู้บาดเจ็บหญิง 1ราย สาเหตุการบาดเจ็บจากเล่นกีฬา จากสนามกีฬาส่งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!