เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย นักศึกษาและบุคลากรที่มีจิตอาสาประมาณ 60 คน ร่วมปลูกป่าชายเลนในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 สโมสรไลอ้อน Shizuoka Tashibana Lions Club สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 44 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ข้าราชการ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกันปลูกป่าชายเลขจำนวนมาก ร่วมกันปลูกป่าชายเลนกว่า 1,000 ต้น ณ หาดสระบัว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม เป็นปอดของชาวท่าศาลา และเป็นทีอยู่อาศัยของสัตว์น้ำให้มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์กลับคืนแก่ชาวนครศรีธรรมราชอีกครั้ง

ภาพ ข่าว วิดิโอ และข้อมูลโดย : คุณสุริยันต์ ถึงแสง และ ทีม Admin AR 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (E29AF)
โทร. 07-5673-398, 08-9874-9016

การนำเสนอภาพข่าว วิดีโอ ภาพอุบัติเหตุ อาชญากรรม ณ ที่แห่งนี้! มิได้เจตนาในการลบหลู่ผู้ประสบเหตุ ประสบภัย หรือทางญาติ พี่น้อง ของผู้อยู่ในเหตุการณ์ เพียงเป็นการนำเสนอข่าวสาร ผลงานของของคนอาสาฯ และเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจ การดำเนินชีวิตอย่างมีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาท หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่แห่งนี้

Facebook Comments
ติดต่อ/สอบถาม
error: Content is protected !!